پیدا

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از سومین نمایشگاه شیلات و آبزیان بازدید نمود

درخواست حذف اطلاعات

صبح امروز -چهارشنبه- روسای سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیلات ایران در افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی شیلات و آبزیان شرکت و از غرفه های حاضر بازدید د.