پیدا

اصلاح ۱۷ دستورالعمل توسط اداره نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی

درخواست حذف اطلاعات

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی گفت: با تلاش های صورت گرفته تاکنون ۱۷ دستورالعمل توسط اداره بهداشت سازمان دامپزشکی تصحیح شده است که امیدواریم این روند با قوت ادامه پیدا کند.