پیدا

رهیافت های پنج گانه سازمان دامپزشکی کشور برای مقابله با بیماری های فرامرزی طیور تشریح شد

درخواست حذف اطلاعات

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ضمن تشریح رهیافت های محوری سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت واحدهای مرغداری، از برنامه های جدید این سازمان در تولید انبوه بذر وا ن و تدوین سند ملی کنترل بیماری نیوکاسل و سالمونلا خبر داد.