پیدا

مشکلات واردات و تامین ارز سه برابر مواد اولیه دارو های دامپزشکی/ افزایش قیمت درشش ماه

درخواست حذف اطلاعات

داروهای صنعت دام و طیور به علت آن که تاثیر مستقیمی بر فروش این محصولات و بازار عرضه آن ها دارند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند طی ماه های اخیر فعالان این صنعت، شاهد افزایش قیمت ماده اولیه این محصولات و کمبودشان در بازار بوده اند که علت آن طولانی بودن پروسه واردات این مواد و گران شدنشان است و انتظار می رود مشکلات پیش پای این صنعت هر چه سریع تر حل شود چراکه این داروها نقش بسیار مهمی را در صنعت دام و طیور بازی می کنند.