پیدا

کشف گوشت الاغ به جای گوشت برزیلی درگرگان/متهم کب هم دارد

درخواست حذف اطلاعات

کارشناسان شبکه دامپزشکی گرگان پس از دریافت گزارش های مردمی مبنی بر اینکه شخصی در منزل خود الاغ ذبح کرده است وارد عمل شدند اما با مقاومت صاحب خانه مواجه و اقدام به کشف و ضبط محموله مذکور شدند.