پیدا

امکان شیوع آنفلوآنزای پرندگان به دلیل استفاده از کارتن وشانه های مستعمل

درخواست حذف اطلاعات

سازمان دامپزشکی کشور با توجه به افزایش قیمت کارتن و شانه های تخم مرغ در روزهای اخیر، نسبت به استفاده مرغداران از انواع مستعمل این کالاها هشدار داد.