پیدا

مجوز بازگشایی مشروط باغ وحش مشهد صادر شد

درخواست حذف اطلاعات

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسان رضوی گفت: مجوز بازگشایی مشروط باغ وحش مشهد از امروز چهارم شهریورماه صادر شد.