پیدا

انتصاب نقیبی به سمت مدیر کل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور

درخواست حذف اطلاعات

به پیشنهاد معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان دامپزشکی، سید بهمن نقیبی را که پیش از این مسئولیت مدیرکل دامپزشکی استان قزوین بود به سمت مدیر کل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای دامی سازمان منصوب کرد.