پیدا

عید قربان بر مسلمین جهان مبارک باد

درخواست حذف اطلاعات

همه ساله روز دهم ماه ذی الحجه، مصادف با عید قربان یا عید الاضحی است که از عید های بزرگ مسلمانان می باشد.مراد از قربان،تقرب به خدای تعالی، نه قرابت زمانی و مکانی ، چون بین خالق و مخلوق هیچ گونه خویشاوندی وجود ندارد؛ بلکه منظور آن است که از راه طاعت و انجام کارهای شایسته می توان مشمول الطاف الهی قرار گرفت و به رحمت او نزدیک گردید. از جمله اعمالی که حجاج در روز دهم ذی الحجه در سرزمین منا بعد از رمی جمره عقبه انجام می دهند،ذبح دام و انفاق آن به مستحقین است تا به وسیله این عمل نیک به رحمت پروردگار نزدیک شوند. اخبار دامپزشکی این عید سعید را به تمام مسلمین حهان تبریک عرض می نماید.