پیدا

نظارت بر عرضه ۴۰۰ هزار راس دام زنده عید قربان در کشور

درخواست حذف اطلاعات

سازمان دامپزشکی کشور گفت: امروز (عید سعید قربان) حدود ۴۰۰ هزار راس دام زنده در سراسر کشورعرضه شده است.