پیدا

۵۰ میلیون دز وا ن آنفلوانزای فوق حاد طیور در ۱۲ استان تلقیح خواهد شد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از برنامه ریزی برای تزریق ۵۰ میلیون دز وا ن ضد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نخستین عملیات وا یناسیون طیور در ۱۲ استان پرخطر خبر داد که تاکنون یک پنجم آن عملیاتی شده است.