پیدا

اقدامات سازمان فائو در کشورهای شاخ آفریقا باعث تضمین سلامت دام و تولید شیر بیشتر شده است

درخواست حذف اطلاعات

بر اساس گزارش جدید سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (fao)، اقدامات زودهنگام این سازمان در کشورهایی که در معرض بلایای طبیعی قرار دارند از وقوع فاجعه ای بشری جلوگیری می کند و یا اثرات آن را کاهش می دهد.