پیدا

تاکید متخصصان دامپزشک و بهداشت مواد غذایی بر استفاده از محصولات پروتئینی بسته بندی شده

درخواست حذف اطلاعات

کارشناسان صنایع غذایی و دامپزشکی تاکید می کنند سیستم های پیش سردکن و بسته بندی محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز، طیور و آبزیان باید جایگزین عرضه باز آنها شود تا محصولی عاری از بیماری و میکروب به دست مصرف کنندگان برسد.