پیدا

محکومیت دو مجرم حیوان آزار به ۵۰۰ ساعت خدمت رایگان در حوزه محیط زیست

درخواست حذف اطلاعات

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هوراند آذربایجان شرقی گفت: دو مجرم حیوان آزار به انجام ۵۰۰ ساعت خدمت رایگان به محیط زیست و مطالعه و پخش کتاب محیط زیستی محکوم شدند.