پیدا

رنگ آمیزی گوشت ماهی قزل آلا از نظر سازمان دامپزشکی تخلف محسوب می گردد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان دامپزشکی کشور رنگ آمیزی گوشت ماهی قزل آلا را تخلف اعلام کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه تخلفی مراکز پرورش و عرضه آبزیان به صورت آزمایشی مورد نمونه برداری و پایش قرار می گیرند تا با متخلفان برخورد شود.