پیدا

تحقق کنترل محصولات دامی از مزرعه تا سفره، در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: استفاده از خوراک صنعتی می تواند در پایان دادن به بسیاری از مشکلات صنعت دام و طیور، از جمله باقی ماندن آنتی بیوتیک ها مؤثر باشد.