پیدا

تکنیک ام.آر.آی ،گام دوم تشخیص بیماری پلنگ رنجور باغ وحش مشهد است

درخواست حذف اطلاعات


خبر بدحالی ارس، پلنگ شش ساله باغ وحش مشهد هنوز هم یکی از موضوعات پرمخاطب در رسانه های مجازی است و ها و تصاویرش با زیرنویسهای غیرکارشناسانه و اغراق آمیز دست به دست می چرخد.