پیدا

توصیه رییس جامعه دامپزشکان به عدم مصرف لبنیات سنتی توسط هموطنان

درخواست حذف اطلاعات

رئیس انجمن دامپزشکی ایران گفت: اگرچه فروشندگان لبنیات سنتی ادعایی مبنی بر ارگانیک بودن آن دارند اما این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.