پیدا

تشخیص چهره توسط زنبور های عسل

درخواست حذف اطلاعات

محققان imit ملبورن استرالیا دریافتند اتی مانند زنبور عسل و زنبور اروپایی با استفاده از مکانیزم های بصری شبیه به انسان قادرند چهره یکدیگر را با دقت بالایی تشخیص دهند.