پیدا

ممنوعیت شکار و صید پرندگان در مناطق آلوده به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

درخواست حذف اطلاعات

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق هماهنگی های اخیر با سازمان دامپزشکی،در هر منطقه ای که این سازمان مستنداتی از شیوع بیماری ارائه دهد و خواستار ممنوعیت شکار و صید پرندگان شود، در آن منطقه پروانه صید و شکار پرندگان صادر نخواهد شد.