پیدا

نگرانی بابت تامین مواد اولیه وا ن و داروی دام و طیور مورد نیاز کشور وجود ندارد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس موسسه تحقیقات وا ن و سرم سازی رازی گفت: با تخصیص ارز تی در دو هفته گذشته، مواد اولیه مورد نیاز کشور در زمینه دارو و وا ن تا اواسط سال ۱۳۹۸ یداری و تامین شده است.