پیدا

مرغ پس از دفع مواد دارویی وارد بازار می شود/تزریق وا ن و دارو تنها در بال مرغ ها صورت نمی گیرد

درخواست حذف اطلاعات

رییس سازمان دامپزشکی کشور در مورد استفاده از آنتی بیوتیک در پرورش مرغ ها گفت: زمان دفع دارو در دام و طیور کاملا مشخص است و تا وج کامل دارو از بدن این جانداران آن ها را ذبح نمی کنند.