پیدا

کاهش کانون های بیماری تب م و طاعون نشخوارکنندگان کوچک

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: در زمینه بیماری تب م و طاعون نشخوارکنندگان طی سال های گذشته اقدامات مناسبی از سوی سازمان دامپزشکی انجام شده که کاهش کانون هر دو بیماری را در جمعیت انسانی و حیوانی از نشخوارکنندگان تا حیات وحش در پی داشته است؛ به گونه ای که بر اساس آمارهای موجود اقداماتی از جمله وا یناسیون در این حوزه سبب شده با کاهش چشمگیر کانون های بیماری در جغرافیای کشور مواجه شویم.