پیدا

جدیدترین دستاوردهای علمی در کنگره بین المللی میکروب شناسی ،شهریور ماه سالجاری

درخواست حذف اطلاعات

دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ضمن هشدار در مورد مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها در کشور گفت: این مسئله مقاومت میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها را به همراه دارد. محور اصلی کنگره عمدتا جنبه های مختلف میکروب شناسی پزشکی است البته میکروب شناسی مواد غذایی، دهان و دندان و دامپزشکی و غیره نیز مطرح و مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.