پیدا

افتتاح بخش نمایشگاهی اولین جشنواره هنرهای تجسمی در آموزش دامپزشکی

درخواست حذف اطلاعات

بخش نمایشگاهی اولین جشنواره هنرهای تجسمی در آموزش دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی تهران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.