پیدا

۷۵ درصد اقتصاد کشور در حوزه دامپروری در اختیار روستاییان و عشایر قرار دارد

درخواست حذف اطلاعات

رییس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر ضمن اعلام کیفیت بالای نمایشگاه و بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی ۷۵ درصد اقتصاد کشور که در اختیار روستایی و عشایر در حوزه دامی و حتی طیور بومی و سنتی قرار دارد، گفت: اقتصاد مقاومتی را در جغرافیایی روستایی و عشایری جستجو کنیم.